Profil działalności

Profil działalności

Polfarm.eu Sp. z o.o. produkuje warzywa i inne rośliny uprawne na powierzchni ponad 800 ha.

● Produkcja warzyw – jest produkcją wiodącą. Zlokalizowana jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicy Pucka. Do uprawy warzyw Firma stosuje nowoczesne, specjalistyczne maszyny. Uprawa, pielęgnacja i zbiór jest prowadzona w sposób zapewniający najwyższą jakość handlową produktów. Nasze warzywa po przygotowaniu do sprzedaży (umyciu, przesortowaniu i zapakowaniu) trafiają do sieci marketów w Polsce.

● Produkcja ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych jest prowadzona dla zapewnienia właściwego płodozmianu i bioróżnorodności.
W produkcji wykorzystujemy naturalne nawozy i użyźniacze gleby. Nawozy mineralne stosujemy w optymalnych dawkach uwzględniających składniki pokarmowe dostępne z innych źródeł.

Nasze produkty

Warzywa:

Pozostałe produkty rolne:

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

POLFARM.EU SP. Z O.O.
(dawniej Polfarm S.A.)
ul.Węglowa 5
80 – 209 Chwaszczyno

NIP: 586-10-19-736

tel. +48 58 34 02 114
fax +48 58 552 80 01

Dział Logistyki
Karol Zinka
k.zinka@polfarm.com
+ 48 533 444 604

Dział Handlowy
Michał Gulczyński
m.gulczynski@polfarm.com
+48 604 444 503