Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Polfarm Spółka Akcyjna (Spółka) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona) w dniu 14 września 2020 r. (planowany dzień podjęcia uchwały).

Przekształcenie następuje w oparciu o plan przekształcenia z 28 lipca 2020 r. Zgodnie z planem przekształcenia, wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 42.270.172,75 zł.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki i wynosił będzie 850.000 zł. Kapitał zakładowy dzielił się będzie na 170 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 5.000 zł każdy.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w terminie od 31 lipca do 11 września 2020 r., w Chwaszczynie przy ul. Węglowej 5.

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2011 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN